آکیتا

لیست نژاد سگ ها

آگهی های آکیتا

نژاد گارد نگهبان آکیتا که دارای دو تیپ آمریکایی و ژاپنی با رنگبندی متفاوت است
این نژاد سمبل ثروت و وفاداری در بسیاری از کشور هاست

نمایش بیشتر

alfapet.kennel telegram 09121828274