لیست نژاد سگ ها

آگهی های کن کرسو

سگ کن کرسو

کن کرسو یا ماستیف ایتالیایی با اصالت ایتالیایی است

کن کرسو از دسته سگ های گارد نگبان بوده که با اندام محکم و قدرتمند خود از شما و مسئولیتی که به آن سپرده شده پشتیبانی می کند

کن کرسو یک قدرتمند و نترس است

نمایش بیشتر

alfapet.kennel telegram 09121828274