لیست نژاد سگ ها

آگهی های داگو آرژانتینو

سگ داگو آرژانتینو

داگو آرژانتینو از دسته سگ های گارد نگهبان که طی صده های قبل توسط انسان ها و از ترکیب چندین نژاد مختلف ساخته شده

داگو آرژانتینو با رنگبندی سفید یکدست و گاها با خال های کم در سطح بدن است

نمایش بیشتر

alfapet.kennel telegram 09121828274