لیست نژاد سگ ها

آگهی های داگو آرژانتینو

داگو آرژانتینو یک سگ شکاری در دسته است که برای ردیابی شکارهای بزرگی مانند گراز وحشی و پوما پرورش داده شده است. این نژاد دارای قدرت، هوش و واکنش سریع یک ورزشکار جدی است. پوشش کوتاه، ساده و صاف او کاملاً سفید است اما وصله های تیره در نزدیکی چشمها مجاز است به شرطی که بیش از 10٪ از سر را نپوشاند.

خصوصیت های اخلاقی: سرزنده، دوستانه، فروتن
قد: 61 تا 67 سانتی متر (نر)، 61 تا 65 سانتی متر (ماده)
وزن: 40 تا 67 کیلوگرم (نر)، 40 تا 43 کیلوگرم (ماده)
طول عمر: 9 تا 15
سال


((( برای مطالعه مشخصات کامل کلیک کنید )))

نمایش بیشتر

alfapet.kennel telegram 09121828274