لیست نژاد سگ ها

آگهی های لابرادور رتریور

سگ لابرادور رتریور

لابرادور رتریور یک سگ مدیوم با بدنی سفت و محکم است

لابرادور رتریور را به  عنوان سگ گارد نگهبان و همراه استاده میکنن اما در اصل لابرادور از دسته سگ های جوینده شکار است

نمایش بیشتر

alfapet.kennel telegram 09121828274