لیست نژاد سگ ها

آگهی های سامویید

سگ سامویید

سامویید سگی با ابعاد متوسط و تراکم مو بالا به رنگ سفید یکدست که امروزه به عنوان سگ زینتی و همراه خانواده استفاده می شود

سامویید ها سگ های باهوش و مهربان هستند که البته در خصوص نگهبانی خیلی کار آمد نیستند

نمایش بیشتر

alfapet.kennel telegram 09121828274